Sabe.lt naudojami slapukai (angl. cookies). Paspaudę „Sutinku“ Jūs sutinkate su mūsų privatumo politika. Duotą sutikimą bet kada galite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Neatlikus jokio pasirinkimo, slapukai nebus įrašomi. Daugiau informacijos apie slapukus

Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės

PIRKIMO SĄLYGOS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje „SABE“ susijusios nuostatos.

1.2. Pirkti internetinėje parduotuvėje „SABE“ turi teisę:

1.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.2.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.2.3. juridiniai asmenys;

1.2.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje „SABE“ suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, pateikia užsakymą .

1.4. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje „SABE“ patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.

1.5. Pirkėjas įsipareigoja atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

1.6. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.

1.7. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.

1.8. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui apsiperkant internetinėje parduotuvėje „SABE“ taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.9. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjo asmens duomenų valdytojas yra Pardavėjas. Pardavėjas įsipareigoja laikytis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.

2.2. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje „SABE“, Pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.

2.3. Pirkėjas, užsiregistruodamas internetinėje parduotuvėje „SABE“ yra atsakingas už susikurtus individualius prisijungimo duomenis, jų sudėtingumą, bei jų išsaugojimą ir įsipareigoja jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už bet kuriuos veiksmus kurie atliekami internetinėje parduotuvėje „SABE“ prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas atskleidžia savo prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims, Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

2.4. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės ,jeigu Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems.

2.5. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.6. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.

2.7. Pirkėjo asmens duomenys saugomai 2 metus.

3. Slapukų politika

3.1 Slapukas – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į jūsų kompiuterį arba mobilųjį prietaisą, kai jūs toje svetainėje apsilankote. 

3.2.Slapukų tipai:

3.2.1. Seanso slapukai -tai laikini slapukai, egzistuojantys tik tol, kol esate prisijungę prie interneto svetainės ir išnyksta Jums išėjus iš interneto svetainės ar užvėrus naršyklę. Seanso slapukai skirti pagerinti svetainės veikimą ir renka anoniminę bendro pobūdžio informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine.

3.2.2. Nuolatiniai slapukai - tai slapukai, liekantys jūsų įrenginyje po to, kai apsilankote interneto svetainėje. Nuolatiniai slapukai analizuoja svetainės lankytojų elgseną ir renka bendrojo pobūdžio statistiką apie lankytojų skaičių, aplankytus puslapius, praleistą laiką svetainėje, iš kur lankytojai pateko svetainę. Šie slapukai padeda atpažinti jus kaip unikalųjį lankytoją ir prisiminti, kokias paslaugas buvote pasirinkę ir įtraukę į savo krepšelį. Kiek laiko slapukas išliks įrašytas į jūsų įrenginį, priklausys nuo slapuko rūšies.

3.2.3. Šiuose slapukuose nėra asmeninės informacijos, todėl pagal juos jūsų tapatybės nustatyti negalima. Slapukai neleidžia stebėti visko, ką daro svetainės lankytojas, jie neišsaugo vartotojų naudojamų slaptažodžių.

3.3. Sabe.lt interneto svetainėje naudojami slapukai:

Tipas

Slapuko pavadinimas

Paskirtis

Domenas

Galiojimo terminas

Privalomas

ci_session

Atpažinti vartotojo sesiją

rowinghotel.com

Iki sesijos galo

Privalomas

cookie_consent

Neberodyti iššokančio dialogo su sutikimu

rowinghotel.com

1 mėn.

Analitinis

_ga

Google analytics

rowinghotel.com

2 metai

Analitinis

_gat

Google analytics

rowinghotel.com

Iki sesijos galo

Analitinis

_gid

Google analytics

rowinghotel.com

1 diena

Trečiosios šalies slapukas

__cfduid

Cloudflare cliento identifikavimo slapukas

rowinghotel.com

4 mėn.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės „SABE“ teikiamomis paslaugomis.

4.2. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.

4.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo internetinės parduotuvės „SABE“ darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 6 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

4.6. Pardavėjas gali vienašališkai ,susidarius svarbioms aplinkybėms, pakeisti šių Taisyklių sąlygas, laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.7. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi „SABE“ teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

5.1. Internetinėje parduotuvėje „SABE“ Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.

5.3. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 48val., užsakymas anuliuojamas.

5.4. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje „SABE“ ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

5.5. Pirkėjas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš šių būdų:

5.5.1. Per El. bankininkystę PaySera – Pirkėjas apmoka per savo e-banko sistemą, tarpininkaujant www.paysera.lt.

5.5.2. Banko pavedimu – už prekes Pirkėjas sumoka gavę išankstinę sąskaitą el. paštu po užsakymo įvykdymo.

5.5.3. Per El. bankininkystę PayPal - apmoka per savo e-banko sistemą, tarpininkaujant www.paypal.com 

6. Prekių pristatymas

6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2. Parduotuvė nurodo prekės paruošimo, bei pristatymo laiką prie prekių grupių, todėl Klientas, prieš darant užsakymą, turi atkreipti dėmesį į galimai skirtingus prekės paruošimo ir pristatymo terminus.

6.3. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai prekės gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

6.4. Prekių pristatymo terminas 1-7d.d. (Lietuvoje) , priklausomai nuo pasirinktos pristatymo paslaugos, bei atstumo. Į pristatymo laiką neįskaičiuojamas prekės paruošimo siuntimui laikas. Siuntos pristatomos nurodytu adresu darbo dienomis, darbo valandomis. (Įspėjame, kad prieš šventiniu bei tarp šventiniu laikotarpiu siuntų srautai labai išauga, todėl dalis siuntų gali nežymiai vėluoti). Tuo atveju jeigu yra nesklandumu su pristatymu, Parduotuvė įsipareigoja susisiekti su Klientu ir rasti geriausią sprendimą.

6.5. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.7.Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu privalo patikrinti siuntos ir prekės būklę. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė yra pažeista ir/ar prekė yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

7. Prekių kokybė ir garantija

7.1. Kiekvienos internetinėje parduotuvėje „SABE“ parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, internetinėje parduotuvėje „SABE“ esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.3. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

7.4. Gaminio detalės: medis, akmuo, metalas ar jo padengimas aukso & sidabro dulkelėmis gali būti paveiktas išorinių veiksnių (vanduo, drėgmė, mechaniniai veiksmai) ir ilgainiui nusidėvėti. Ši savybė nėra laikoma defektu.

7.5. Garantija taikoma papuošalų & aksesuarų kokybės neatitikimams, kurie atsirado dėl gamintojo kaltės.

7.6. Natūralus papuošalų & aksesuarų nusidėvėjimas nėra laikomas kokybės trūkumu.

7.7. Natūralaus medžio, akmens ar metalo paviršiaus ir spalvos nevienodumai ar pakitimai nėra laikomi kokybiniais trūkumais.

7.8. Garantinis aptarnavimas nėra taikomas tais atvejais, kai papuošalai & aksesuarai yra naudojami ne pagal paskirtį arba sugadinami dėl pirkėjo kaltės.

7.9. Garantija netaikoma produktams, kuriuos bandyta taisyti savarankiška.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas

8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

8.2. Norėdamas grąžinti ar pakeisti prekę remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, užpildant - prekių grąžinimo formą. Be užpildytos prekių grąžinimo formos ir gauto patvirtinimo, prekės nebus priimamos. Kilus klausimams dėl prekės grąžinimo ir keitimo tvarkos, Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

8.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

8.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

8.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

8.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

8.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

8.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

8.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

8.5. Pagal individualų užsakymą pagamintoms arba modifikuotoms prekėms grąžinimo/keitimo taisyklės negalioja.

8.6. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, prekių pristatymo mokestis Pirkėjui negrąžinamas ir nekompensuojamas.

8.7. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu, pridedant nekokybiškos prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybišką prekę analogiška preke arba grąžinti Pirkėjui pinigus. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

8.8. Grąžinama nekokybiška prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą.

8.9. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.

8.10. Prekės grąžinamos registruotu paštu arba kuria nors Lietuvos siuntų tarnyba. Prekės grąžinimu pasirūpina Pirkėjas.

8.11. Už grąžintas prekes sumokėti pinigai išmokami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos.

9. Papuošalų ir aksesuarų priežiūra

9.1. Rekomenduojama bižuterinių papuošalų ir aksesuarų priežiūra:

9.1.1. Rekomenduojama papuošalus tinkamai laikyti bei saugoti sudedant į atskirus užspaudžiamus plastikinius maišelius, taip jie bus apsaugoti ne tik nuo pašalinio aplinkos poveikio, braižymosi, kitų metalų sąveikos ir kt. išorinių veiksnių.

9.1.2. Natūralūs akmenys bei metalinės detalės dažnai reaguoja į kosmetikos sudedamąsias dalis. Kvepalus, lakus purkšti nedėvint papuošalų arba kuo toliau nuo papuošalų bei jų dėvėjimo vietos, nes šiems patekus ant plono aukso ar sidabro sluoksnio, šis sluoksnis gali būti pažeistas ir nepataisomai sugadintas.

9.1.3. Bižuterijai labiausiai kenkia vanduo, ypač jei jis yra su chloru ar druska. Venkite drėgmės – nereikėtų papuošalų laikyti drėgname vonios kambaryje. Papuošalus būtina nusiimti prieš vasaros maudynes ežere, jūroje, upėje ar baseine ir prieš maudymąsi duše ar vonioje.

9.1.4. Saugoti papuošalus nuo kontakto su įvairiomis cheminėmis priemonėmis, vengti papuošalų dėvėjimo atliekant namų ruošos darbus.

9.1.5. Saugoti papuošalus nuo tiesioginių saulės spindulių.

9.1.6. Nesilaikant šių patarimų gali pakisti, išblukti, išnykti papuošalo spalva. Metalinės detalės gali pakeisti spalvą ir formą, surūdyti.

9.2. Nešiojami papuošalai, liesdamiesi prie kūno, neretai išsitepa kosmetika, reaguoja į kūno pH, prakaitą - todėl bižuteriniams papuošalams & aksesuarams reikalinga tinkama priežiūra ir valymas:

9.2.1.Valymui ir blizginimui labiausiai tinka sausas švelnus natūralaus pluošto audinys.

9.2.2. Jeigu vis dėlto taip atsitiko, jog papuošalas patamsėjo, prarado savo blizgesį, jokiu būdu jo nevalykite buitiniais valikliais, kuriuos turite namuose. Taip pat negalima paauksuotų ir pasidabruotų papuošalų valyti trinant audiniais su šiurkščiu paviršiumi, kempinėmis ar šepetėliais, tam geriausia naudoti natūralius, švelnius audinius.

10.  Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.