Sabe.lt naudojami slapukai (angl. cookies). Paspaudę „Sutinku“ Jūs sutinkate su mūsų privatumo politika. Duotą sutikimą bet kada galite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Neatlikus jokio pasirinkimo, slapukai nebus įrašomi. Daugiau informacijos apie slapukus

Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės

PIRKIMO SĄLYGOS


1. Bendrosios nuostatos


1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Duomenų subjekto/Pirkėjo (toliau „Pirkėjo“) ir Duomenų valdytojo/Pardavėjo (toliau „Pardavėjo“) teisės bei pareigos, prekių/gaminių/paslaugų (toliau „Prekių“) įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje www.sabe.lt / www.sabeaccessories.com (toliau – internetinė parduotuvė „SABE“)  susijusios nuostatos.

1.2. Pirkti internetinėje parduotuvėje „SABE“ turi teisę:

1.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.2.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.2.3. juridiniai asmenys;

1.2.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje „SABE“ suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, pateikia užsakymą .

1.4. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje „SABE“ patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.

1.5. Pirkėjas įsipareigoja atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

1.6. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas Prekes, ir jas priimti.

1.7. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių grąžinimas ir keitimas taisyklėse išdėstytų 8p. nuostatų.

1.8. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui apsiperkant internetinėje parduotuvėje „SABE“ taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduoja su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.9. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.


2. Asmens duomenų apsauga/Privatumo politika (aktyvi nuoroda)


3. Slapukų politika (aktyvi nuoroda)


4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės „SABE“ teikiamomis paslaugomis.

4.2. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.

4.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo internetinės parduotuvės „SABE“ darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve „SABE“ arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės „SABE“ registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 6 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

4.6. Pardavėjas gali vienašališkai, susidarius svarbioms aplinkybėms, pakeisti šių Taisyklių sąlygas, laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės „SABE“ veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.7. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi „SABE“ teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.


5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai


5.1. Internetinėje parduotuvėje „SABE“ Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Užsakymas pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už Prekes.

5.3. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 48val., užsakymas anuliuojamas.

5.4. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje „SABE“ ir suformuotame užsakyme nurodomos Pirkėjo pasirinkta valiuta: eurais;USD doleriais;Didžiosios Britanijos svarais.

5.5. Pirkėjas atsiskaito už savo užsakytas Prekes vienu iš šių būdų:

5.5.1. Per El. bankininkystę PaySera – Pirkėjas apmoka per savo e-banko sistemą, tarpininkaujant www.paysera.lt.

5.5.2. Banko pavedimu – už prekes Pirkėjas sumoka gavę išankstinę sąskaitą el. paštu po užsakymo įvykdymo.

5.5.3. Per El. bankininkystę PayPal - Pirkėjas apmoka per savo e-banko sistemą, tarpininkaujant www.paypal.com 


6. Prekių pristatymas


6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą.

6.2. Pardavėjas nurodo Prekės paruošimo, bei pristatymo laiką prie prekių grupių, todėl Pirkėjas, prieš darant užsakymą, turi atkreipti dėmesį į galimai skirtingus Prekės paruošimo ir pristatymo terminus.

6.3. Pardavėjas pristato Pirkėjui Prekes vadovaudamasis nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Prekės gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

6.4. Prekių pristatymo terminas 1-7d.d. (Lietuvoje), priklausomai nuo pasirinktos pristatymo paslaugos, bei atstumo. Į pristatymo laiką neįskaičiuojamas Prekės paruošimo siuntimui laikas. Siuntos pristatomos nurodytu adresu darbo dienomis, darbo valandomis. (Įspėjame, kad prieš šventiniu bei tarp šventiniu laikotarpiu siuntų srautai labai išauga, todėl dalis siuntų gali nežymiai vėluoti). Tuo atveju jeigu yra nesklandumu su pristatymu, Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su Pirkėju ir rasti geriausią sprendimą.

6.5. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatytos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.7. Pirkėjas visais atvejais Prekės pristatymo metu privalo patikrinti siuntos ir Prekės būklę. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad Prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei Prekės komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės Prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pristatytos Prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Prekė yra pažeista ir/ar Prekė yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti Prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pirkėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl Prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo pristatymo dokumente.


7. Dovanų kuponai (aktyvi nuoruoda)


8. Prekių kokybė ir garantija


8.1. Kiekvienos internetinėje parduotuvėje „SABE“ parduodamos Prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos Prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje „SABE“ esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8.3. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

8.4. Gaminio detalės: medis, akmuo, metalas ar jo padengimas aukso & sidabro dulkelėmis gali būti paveiktas išorinių veiksnių (vanduo, drėgmė, mechaniniai veiksmai) ir ilgainiui nusidėvėti. Ši savybė nėra laikoma defektu.

8.5. Garantija taikoma papuošalų & aksesuarų kokybės neatitikimams, kurie atsirado dėl gamintojo kaltės.

8.6. Natūralus papuošalų & aksesuarų nusidėvėjimas nėra laikomas kokybės trūkumu.

8.7. Natūralaus medžio, akmens ar metalo paviršiaus ir spalvos nevienodumai ar pakitimai nėra laikomi kokybiniais trūkumais.

8.8. Garantinis aptarnavimas nėra taikomas tais atvejais, kai papuošalai & aksesuarai yra naudojami ne pagal paskirtį arba sugadinami dėl Pirkėjo kaltės.

8.9. Garantija netaikoma produktams, kuriuos bandyta taisyti savarankiškai.


9. Prekių grąžinimas ir keitimas


9.1. Parduotų Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR. Pinigai už grąžintas Prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

9.2. Norėdamas grąžinti ar pakeisti Prekę remiantis Taisyklių 9.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Prekių pristatymo Pirkėjui dienos, užpildant - prekių grąžinimo formą. Be užpildytos prekių grąžinimo formos ir gauto patvirtinimo, Prekės nebus priimamos. Kilus klausimams dėl prekės grąžinimo ir keitimo tvarkos, Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis kontaktiniais duomenimis.

9.3. Pirkėjui grąžinant Prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

9.3.1. grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

9.3.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

9.3.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška Prekė);

9.3.4. grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

9.3.5. grąžinant Prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

9.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti, jos nekeisti ir negrąžinti už Prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų, jei Pirkėjas nesilaiko 9.2. ir 9.3. straipsnyje nustatytos Prekių grąžinimo tvarkos.

9.5. Pagal individualų užsakymą pagamintoms arba modifikuotoms Prekėms grąžinimo/keitimo taisyklės negalioja.

9.6. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias Prekes, Prekių pristatymo mokestis Pirkėjui negrąžinamas ir nekompensuojamas.

9.7. Kai grąžinama nekokybiška Prekė, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu, pridedant nekokybiškos prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybišką Prekę analogiška Preke arba grąžinti Pirkėjui pinigus. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų Prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

9.8. Grąžinama nekokybiška Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Grąžinant Prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą.

9.9. Jeigu Pirkėjas grąžina Prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už Prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.

9.10. Prekės grąžinamos registruotu paštu arba kuria nors Lietuvos siuntų tarnyba. Prekės grąžinimu pasirūpina Pirkėjas.

9.11. Už grąžintas Prekes sumokėti pinigai išmokami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekės grąžinimo dienos.


10. Papuošalų ir aksesuarų priežiūra (aktyvi nuoroda)


11.  Baigiamosios nuostatos


11.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.Prekių pirkimo pardavimo taisyklės / atnaujinta informacija 2021 02 17